✦ Pojmij Roina Lojalnego, królewskiego giermka.

Misja wypełni się po ukończeniu zadania "Podbij Baraz-Gund": http://kingsbounty.cba.pl/darenbam/baraz-gund/podbij-baraz-gund.


Nagrody: Punkty doświadczenia (375exp), punkty dowodzenia (29pkt), Roin Lojalny.