Zadanie otrzymasz w: zajezdzie Pod Ciężkim Dzionkiem.


✦ Zabij Kiyina Żwawego.

– Idź w stonę wyjścia do Darenbam. Dom Kiyina znjaduje się na prawo od bramy.

 

Kiyin Żwawy (poziom 19)

Atak  Obrona Intelekt  Mana
11 9 8 110

314 Górnicy, 28 Brygadziści, 42 Inżynierowie,
11 Alchemicy, 25 Krasnoludy

 

Nagrody: Punkty doświadczenia (450exp), złoto (11'500g).