Zadanie otrzymasz w Karczmie, od Karczmarza Gwizdarza (Gospoda na środku mapy).

– Przyciągnij do Karczmy więcej klientów (sześciu). Za każdego dostaniesz kryształ.

– 

– 


Nagrody: Punkty doświadczenia (exp), złoto (g).