Zadanie otrzymasz od Enta Melrassaru (środek mapy).

– Płyń na Vestlig. Miejsce na posadzenie drzewka znajduje się na północy niedaleko Proroka Runvalda (kupka ciemnej ziemi). Kliknij na ziemię aby posadzić drzewko.

– Płyń na Nordlig. Posadź drzewko na południowo-wschodnim skraju wyspy.

– Płyń na Pustkowia Verlon. Miejsce na sadzonkę znajduje się za małą wysepką otoczoną przez wodę (na południowy zachód od wysepki).

– Udaj się na Ryftię (przez portal w Nowym Kordarze). Drzewko zasadź na prawo od Domu wiedźmy.

– Wróć na Merlassar i odbierz nagrodę od Enta.


Nagrody: Punkty doświadczenia (150exp), złoto (9 200g), magiczne kryształy (7szt).