Misję zleci ci Droid Charlie-4 (wschód).

– Zdobądź olej silnikowy dla kwiatu Charliego od inżyniera Graika (Dom inżyniera).

– Zanieś kwiat do droida Charliego.


Nagrody:
 Punkty doświadczenia (550exp), Odznaka inżyniera.