Zadanie otrzymasz od Toreigo Hansena, który stoi w centralnej części mapy.

– Udaj się do Grotlandii (portal na północy).

– Idź prosto ścieżką, następnie skręć w prawo i w lewo. Dojdziesz do wioski.

– Porozmawiaj z Betty Hanson (stoi obok Wioskowej kuźni).

– Zaprowadź Betty do syna.


Nagrody:
 Punkty doświadczenia (450exp), Srebrny pierścień.