Zadanie otrzymasz w: Tawernie portowej (północ).


✦ Materiały na gazetę.


Zdobądź trochę atramentu.

– Atrament kupisz w szkole marynarki (na północy).


✦ Zdobądź trochę papieru.

–  Kupisz go (za 10'000g złota) u Roberta na południowym zachodzie.


Zanieś papier i atrament Plotkarzowi.

– Zanieś materiały i zapłać 100'000 sztuk złota, na rozpoczęcie działalności miejscowej gazety.


✦ Znajdź miejsce odpowiednie na biuro gazety (automatycznie).


✦ Zobacz, jak działa biuro gazety.

– Redakcja gazety mieści się w budynku obok (po prawej). Porozmawiaj z Plotkarzem.

Zostaniesz zaatakowany. Walka rozpocznie się automatycznie.

 

Plotkarz

Atak  Obrona Intelekt  Mana
5 7 9 80

 

74 Gwardziści, 112 Łucznicy, 22 Kapłani Światłości,
41 Wilki morskie, 141 Maruderzy, 11 Skrytobójcy


Nagrody: Punkty doświadczenia (475exp).