Po zdobyciu kolejnego poziomu doświadczenia otrzymasz siedem lub osiem run, które możesz wykorzystać do rozwijania umiejętności Twojego herosa. O tym jakie runy wpadną Ci w ręce, zadecyduje losowanie.

W grze istnieją trzy rodzaje run:

mocyruny mocy 

umysluruny intelektu

 magiiruny magii

 

Każdy bohater ma określoną z góry szansę na pozyskanie danej runy. Wartości te przedstawiają się następująco:

Wojownik - Runa mocy: 50%; runa intelektu: 35%; runa magii: 15%.

Paladyn - Runa mocy: 25%, runa intelektu: 50%; runa magii: 25%.

Mag - Runa mocy: 20%, runa intelektu: 20%; runa magii: 60%.

 

Jak to działa w praktyce? Bardzo prosto. Załóżmy że wojownik zdobywa nowy poziom i dostaje siedem run. Dla każdej z nich gra oblicza, jaki typ run otrzymamy, posługując się powyższymi wartościami. Istnieje zatem szansa, że nasz wojownik jakimś cudem pozyska siedem run magii (prawdopodobieństwo takiego wyboru wynosi 15%), ale w tym przypadku moglibyśmy mówić o ogromnym szczęściu. Z reguły przeważającą większość będą stanowić tu runy mocy (50%) - w jednym rzucie otrzymamy ich średnio pięć sztuk.