Misję otrzymasz: po rozmowie z Annette (porozmawiaj z nią dwukrotnie), która stoi obok pola na północy.


✦ Zdobądź rekomendację kowala.

– Ukończ misję "Baron kobieciarz" i idź porozmaiwać z kowalem (Kuźnia na zachodzie).
   http://kingsbounty.cba.pl/monteville/baron-kobieciarz


✦ Zdobądź list panny młodej do narzeczonego.

– Poproś Annette o napisanie listu.


✦ Zdobądź list pana młodego do narzeczonej.

– Idź do zamku Granicznego (centrum). Powiedz dla strażnika, że masz list do królewskiego łucznika. Będziesz mógł z nim porozmawiać i przekaże Ci list do Annette.
   Otrzymasz misję "P
ojmij Martina, królewskiego łucznika".
   http://kingsbounty.cba.pl/monteville/pojmij-martina-krolewskiego-lucznika


✦ Zanieś list pannie młodej.

Będziesz chciał ją pojmać lecz wtrąci się Kowal, z którym musisz teraz walczyć.

 

Kowal Paul Forgeron

Atak  Obrona Intelekt  Mana
2 8 3 40

 

4 Paladyni, 743 Wieśniacy, 10 Inkwizytorzy Światłości, 33 Zbrojni,
7 Arcymagowie, 42 Łucznicy, 25 Gwardziści, 16 Kapłani Światłości


Zaprowadź wieśniaczkę do Ducha Mroku
 (misja "Broń zemsty": http://kingsbounty.cba.pl/schronienie/bron-zemsty).


Nagrody:
 Punkty doświadczenia (150exp), złoto (2'000g), wieśniaczka Annette, Bransoleta kowala.