Zabij żołnierzy przed domem Pacci.

– Po wyjściu z zmaku udaj się na północ i skręć w prawo.

– Gdy dojdziesz do domu Pacci, pokonaj wrogi oddział krążący nieopodal.


Pomów z Paccą.


Nagrody: Punkty doświadczenia (55exp), Mikstura Szału, Mikstura Many, Zwój 'Mroźne objęcia'.