✦ Dostarcz królewnę do smoka Onkologona.

– Musisz wykonać zadanie: "Kto jest najpiękniejszy na świecie?". 
   http://kingsbounty.cba.pl/portland/kto-jest-najpiekniejszy-na-swiecie

Otrzymasz je wykonując misję "Podbij Portland" (ostatni punkt).
http://kingsbounty.cba.pl/portland/podbij-portland


– Po tym jak królewna zgodzi się iść z Tobą, wejdź na łódź i płyń do Smoczego gniazda.

– Oddaj królewnę Onkologonowi.


Nagrody: Punkty doświadczenia (100exp), złoto (2'600g).