Zadanie otrzymasz od: Feline Delacourt.


Umów się z malarzem.

– Udaj się do Monteville.

– Idź do Pracowni malarza.


✦ Zabierz malarza do Feline Delacourt.


✦ Wróć do Feline po obrazy.


✦ Zanieś obrazy do karczm:

– Tallona Karde (na plaży).

– Zajazd Admiralski.

– Zajazd Pod Siedmioma Wichrami na Inselburg.

– Karczma w Monteville.


✦ Powiadom Feline o wkonaniu zadania.


Nagrody: Młodzieniec (50szt), dziewczę (50szt), punkty doświadczenia (250exp), złoto (8'700g), Obraz z domu Feline.