Misję otrzymasz w: Kuźni.


✦ Kup trochę stali.

– Płyń do szmuglera Blasco (południe), zapytać czy ma trochę stali do sprzedania. Zapłacisz 5'000 sztuk złota.


✦ Uszkodź stal.

– Poproś o pomoc wiedźmę Klarysę (wschód).


✦ Zbierz na cmentarzu trzy kwiaty zgniłej krostordzy

– Na cmentarz trafisz skręcając w prawo za Młynem.

– Zbierz pomarańczowe kwiaty (jeden może być za bramą).


✦ Zanieś kwiaty wiedźmie Klarysie.


✦ Zanieś uszkodzoną stal do kowala.


Nagrody: Punkty doświadczenia (80exp), złoto (2'200g).