✦ 
Zabierz Marię Curie, słynną uczoną, do Schronienia.

– Wykonaj misję "Zaprzyjaźnij się z Marią Curie, uczoną" w Inselburg.
   http://kingsbounty.cba.pl/inselburg/zaprzyjaznij-sie-z-maria-curie-uczona

– Zaproponuj Marii pracę dla sił Mroku.

– Zabierz uczoną do Schronienia i przedstaw Duchowi Mroku.

 

✦ Zn

– 

 

✦ Zo

– 

– 


Nagrody: Punkty doświadczenia (exp), punkty dowodzenia (14pkt), złoto (g).