✦ 
Znajdź odpowiedniego kandydata na stanowisko głównego inżyniera.

Inżyniera Blancharda znajdziesz w Baraz-Gund (Darenbam).
Wypełni się po ukończeniu misji "Nadworny inżynier krasnoludzkiego króla":
http://kingsbounty.cba.pl/darenbam/baraz-gund/nadworny-inzynier-krasnoludzkiego-krola.


✦ 
Zabierz Blancharda do Schronieia.

– Teleportuj się do Schronienia i porozmawiaj z Duchem Mroku.


Nagrody: Punkty doświadczenia (150exp), złoto (8'600g).