Misję otrzymasz od: Symeona Reena.


✦ Zaprowadź grupę 100 więźniów do Symeona Reena, do jego badań.

– Trzykrotnie zaprowadź grupę 100 więźniów (otrzymujesz ich po zwycięskiej walce z wrogiem).


✦ Zd


Nagrody: Punkty doświadczenia (63exp).