Misję otrzymasz automatycznie po ukończeniu misji 'W poszukiwaniu plugenów', od króla Marka (Zamek Kronberg).

Idź do Arlanii.
Po wejściu idź prosto, aż do mostu. Przejdź przez niego i skręć w prawo na rozwidleniu dróg. Wrogowie, których spotkasz nie powinni Ci przyspożyć problemów (w razie czego możesz ich wykiwać uciekając).

Znajdź Wieżę Astrologa (jest w północno-wschodniej części krainy) i porozmawiaj z Karlem (otrzymasz nowe zadanie poboczne 'Karl i Marta').

Udaj się z powrotem do Grenwortu.

Powiedz dla króla Marka, że Karl zamierza się ożenić (otrzymasz kolejne zadanie główne 'Tajna broń').


coins Punkty doświadczenia (65exp), złoto (1'850g).