Misję otrzymasz od kapłana Oweinem ze Świątyni Dusz Zmarłych (znajdziesz ją na cmentarzu). Kapłan chce żebyś sprowadził przeklętego chłopca Enemena z powrotem do świątyni, o ile to oczywiście możliwe.

– Udaj się do Zamku Karmag (południowo-zachodni róg cmentarza) i porozmawiaj z chłopcem. Konwersacja zmierza wprost do bitwy, w której naprzeciwko Twojej armii stanie duża grupa ożywieńców [639 Szkielety łucznicy, 129 Przeklęty duchy, 140 Wampiry, 21 Prastare wampiry].

– Gdy armia Enemena padnie u Twoich stóp, do zamku wkroczy brat Paweł. Paweł ofiaruje Ci również nagrodę za wykonanie zadania, jeśli z nim porozmawiasz.
Od tej pory będziesz mógł kupować nowe jednostki w Karmag (Węże bagienne oraz Inkwizytorów), a także artefakty i zaklęcia.


Nagrody: Punkty doświadczenia (650exp), złoto (7'500g), możliwość werbowania nowych jednostek w Karmag.