Misję otrzymasz od Stefana Halla (znajduje się w menażerii).

– Otwórz swój inwentarz i użyj zioła 'Miśka', które dał Ci Stefan.

– Idź w stronę plaży i skręć w pierwszą ścieżkę w prawo. Podążaj ścieżką do momentu, aż zobaczysz Niedźwiedzia Polarnego (krąży koło Jaskini).

– Zbliż się na chwilę do niedźwiedzia i odejdź, a on pójdzie za Tobą. Idź powoli i ciągle sprawdzaj czy niedzwiedź podąża za Tobą, jeśli przestanie zbliż się ponownie do niego.

– Idź tak ścieżką z powrotem do menażerii.

– Ponownie porozmawiaj ze Stefanem Hallem.


Nagrody:  Punkty doświadczenia (40exp), złoto (840g).