Zadanie to zleci Ci mleczarka Wilhelmina, zamieszkująca jedną z chat w wiosce. Staruszka poprosi Cię o pomoc w wyplewieniu chwastów.

– Ciernie ukrywają się w ogródku za chatką. Walcząc z nimi pamiętaj o tym, że w trakcie potyczki chwasty potrafią przywrócić do życia kompanów.

– Wyplewiwszy Ciernie, wróć do chaty mleczarki i odbierz nagrodę.

Wykonanie tej misji pomoże Ci zaliczyć zadanie "Inwazja Cierni", jeśli zdecydujesz się je rozwiązać w wariancie pokojowym.

Nagrody: Punkty doświadczenia (55exp), sadzonki Cierni (3szt).