Zadanie otrzymasz od Treguma, stojącego obok sterowca (na placu zamkowym). Wynalazca chce abyś odnalazł wrak statku powietrznego w Arlanii i zabrał z sobą jego czarną skrzynkę.

Udaj się do Arlanii. Rozbity sterowiec znajduje się w północno-wschodniej części krainy, a drogi do niego strzeże cyklop. Na tym etapie gry potwór ten jest bardzo wymagającym przeciwnikiem.

– Znajdź i zabierz czarną skrzynkę leżącą obok sterowca.

– Powroć do Grenwortu i oddaj ją Tregumowi.


Nagrody:
Punkty doświadczenia (110exp), złoto (3200g).