Zadanie to otrzymasz od króla Marka po tym, jak dowiesz się o spisku, który doprowadził do wybuchu wojny z krasnoludami (patrz misja "Handlarze niewolników").

– Idź do Arlanii i porozmawiaj ze strażnikiem strzegącym wejścia do kopalni. Powołaj się na królewski rozkaz i rozpocznij eksplorację podziemi.

– Aby dotrzeć do zamku, skręć na pierwszym skrzyżowaniu w lewo, natomiast na drugim w prawo. Podejdź do zamku i porozmawiaj z baronem Ahey.

– Zignoruj groźby rzucane przez barona i dokonaj frontalnego ataku na jego twierdzę.

Baron Ahey

Atak: 10, Obrona: 12, Intelekt: 7, Mana: 80

88 Łucznicy, 16 Alchemicy, 27 Inkwizytorzy, 85 Bandyci, 42 Gwardziści, 6 Krasnoludy


– 
Wróć do Grenwortu na Zamek Kronberg i zdaj raport władcy.


Nagrody:
Punkty doświadczenia (325exp), złoto (4'800g), możliwość rekrutacji jednostek w Zamku Creiston.