Misję przyszieli Ci Elerio Szywarius ze Szkoły Magii. Poleci Ci odebrać pergaminy z rąk Kwachy, które zostały jej przekazane kilkaset lat temu.

Czarownica mieszka na Błotnych Moczarach, w Domu starej wiedźmy na północy [4BM]. Udaj się tam okrężną drogą lub skorzystaj z pomocy Przewoźnika.
Dowiesz się, że wiedźma nie ma poszukiwanych przez Ciebie pergaminów. Papiery znajdują się w krypcie na cmentarzu i są chronione przez liczną grupę ożywieńców. Kwacha przekaże Ci hasło, pozwalające otworzyć drzwi do grobowca.

Znajdź grobowiec. Poszukiwana krypta położona jest na południowym krańcu cmentarza [13BM], a rozpoznasz ją po czaszce umieszczonej na grobowcu.
W środku musisz uporać się z dwoma grupami Szkieletów, w skład których wchodzą zarówno wojownicy, jak i łucznicy.

– Gdy wreszcie uda Ci się pozbyć agresorów, zabierz leżące w największej komnacie pergaminy.

– Wróć do Grenwortu i skieruj się do Szkoły Magii. Elerio Szywarius odbierze od Ciebie dokumenty i przekaże obiecaną wcześniej nagrodę.


Nagrody:
Punkty doświadczenia (110exp), złoto (3'300g).

 

Liczby w kwadratowych nawiasach odpowiadają numerom miejsc, które umieszczone są na mapach powyżej. 
Litery są skrótami od nazw krain. Przykładowo [1G], to numer 1 na mapie Grenworth.