Zadanie otrzymasz od inspektora Górniczego Smoka Krenos (południe).

– Idź ścieżką za inspektorem. Skręć w prawo.

– Po pozbyciu się wrogów przekręć zawór gazu, klikając na niego (jak pokaże się łapka).

– Wróć po nagrodę.


Nagrody: Punkty doświadczenia (325exp), złoto (4'000g).