Zadanie otrzymasz od Krasnoluda Baldura (Dom krasnoludzkiego górnika Baldura na północy).

– Zbierz 9 odznak górników. Możesz znaleźć je na podłodze jaskini i zdobyć poprzez walkę z wrogami (szczegółowa lokalizacja odznak zależna od gry).

– Zanieś zebrane odznaki Baldurowi.


Nagrody: Złoto (5'200g), magiczne kryształy (4szt).