Misję otrzymasz od Tadum Rega (Zamek Horwest w centrum).

– Wjedź dźwignią (po prawej od zamku) na Górny Hardar.

– Idź prosto. Po lewej zauważysz jaskinię, wejdź do niej.

– Idź do końca jaskini i prozmawiaj z Gerdą.

– Wróć do Dolnego Hardaru i odbierz nagrodę od Taduma.


Nagrody: Punkty doświadczenia (250exp), złoto (4'800g).