Zadanie otrzymasz od Krasnoluda Girama (Dom starszyzny Girama na północy).

– Zabj hieny znajdujące się w zagrodzie (po lewej).

– Wróć do krasnoluda po nagrodę.


Nagrody: Punkty doświadczenia (250exp), złoto (4'800g).