Zadanie otrzymasz od Starego Krasnoluda (na południu).

– Pomóż młodemu otworzyć zamek.

– Przybliż widok na zamek szyfrowy (scrollem). Ułóż widoczne przedmioty (klikając na jednen, następnie na drugi aby zamieć je pozycjami) w takiej kolejności:

1) But

2) Kilof

3) Młotek

4) Łopata

5) Kubek

– Porozmawiaj z młodym krasnoludem.


Nagrody: Punkty doświadczenia (70exp), magiczne kryształy (4szt).