Misję otrzymasz od Brygadzisty Benina (północ).

– Wyjdź na Szczyty Ardanu.

– Przekaż petycję królowi Tornowi Digorowi.

– Wróć do Kopalni Taronu, przekazać brygadziście decyzję króla.


Nagrody: Punkty doświadczenia (600exp), złoto (7'800g).